Týmová práce

Lidé jsou hlavní silou týmu.

Kolektivní duch

Statečný A Nebojácný: Mějte odvahu čelit problémům a čelit výzvám.
Vytrvalost: obstát ve zkoušce obtíží a převzít odpovědnost.
Otevřený: dokáže vyhovět různým názorům a být velkorysý
Spravedlnost a spravedlnost: Všichni jsou si rovni před normami a pravidly.

Průmyslový standard

Slovní smlouva:Slova se musí dělat a činy musí být plodné.
Akční tým:Dělejte dobře svou vlastní práci, buďte nadšení a pomáhejte ostatním a dobře využijte sílu týmu.
Výkonnost:Využijte vše co nejlépe, využijte lidi co nejlépe a neotálejte ani se nevyhýbejte.
Odvaha – výzva:Nebuďte ani pokorní, ani povýšení, nikdy se nevzdávejte snadno a buďte odvážní při vytváření první třídy.


Zanechte svou zprávu: